Accessibility icon 2

Zaštitna radionica Tekop Nova, Pula - Officina per la tutela Tekop Nova, Pola

Kontaktiraj nas - +385 52 222 875 - info@tekop-nova.hr

Izjava o pristupačnosti

Zaštitna radionica Tekop Nova nastoji svoje internetske stranice domene tekop-nova.hr učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (Narodne Novine, broj: 17/19) od 23. rujna 2019., a kojim se u nacionalno zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora od 26. listopada 2016.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice domene tekop-nova.hr.

Status usklađenosti

Internetske stranice domene tekop-nova.hr djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Internetske stranice domene tekop-nova.hr nepristupačne su zbog sljedećih razloga:

  • korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranice dovoljno velika za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama te nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta niti kontrasta
  • korisnicima nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput fotografija ili video materijala
  • nisu u potpunosti prilagođeni dijelovi korisničkog sučelja koji trebaju biti vidljivi (dugme ili okviri za potvrdu ili odabir)
  • na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu stranice može pristupiti tipkovnicom prilagođenost poveznica (istaknutost okvirom ili podcrtavanjem)
  • neki dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteke nisu u potpunosti pristupačni u pogledu kontrasta, upotrebe boje i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama
  • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju

Priprema izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je dana 15.8.2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koja je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zaštitna radionica Tekop Nova.

Zaštitna radionica Tekop Nova će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji nepristupačni.

Izjava je zadnji put preispitana 10.02.2022. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite, obavijesti ili zahtjeve vezane uz pristupačnosti internetske stranice domene tekop-nova.hr korisnici mogu uputiti:

Elektroničkom poštom: info@tekop-nova.hr

Telefonom: +385 52 222 875

Poštom: Zaštitna radionica Tekop Nova, Trg I. istarske brigade br.2, 52100 Pula

Zaštitna radionica Tekop Nova dužna je na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijestiti odnosno zahtjeva ili korisnika u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtjeva odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na njegovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih internetskih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefonskog broja +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.